Ponuda

Panelni radijatori

TEHNIČKI OPIS

Materijal:
HVL čelični lim

Antikorozivna zaštita:
Nakon odmašćivanja nanosi se sloj osnovne vodorastvorne boje koji se peče na 160°C, a nakon toga se nanosi završni sloj praha RAL 9003 koji se peče na 200°C.

Testiranje i kontrola kvaliteta:
Svaki radijator je testiran na minimalan pritsak od 8.0bar
Maksimalni radni dozvoljeni pritisak je 6.0bar
Kontrolu kvaliteta obavlja Laboratorija Mašinskog fakulteta u Nišu.

Oprema:
priključci uvrtni, 4kom, R1/2″
set za montažu na zid,
čep i ozračna slavina R1/2″

Garancija: 10 godina

Razdelni ormari za grejanje

Izrađuju se od pocinkovanog i hladno valjanog lima debljine 0,8mm ili 1,0mm.
Ram i vrata se plastificiraju u RAL 9003.

Ormani su sa podesivim nosačima za ram i vratima. Uz svaki orman se isporučuje set za montažu sabirnika i razdelnika.

Izrađuju se i u drugim dimenzijama po zahtevu kupca.

Prosečni otvori za prolaz instalacije po svim stranicama.
Ram sa vratima podesiv po dobuni 0-60mm

Razvodni metalni ormani su namenjeni za smeštaj i ugradnju različite elektro opreme.
Predviđeni su za montažu na zid, u zid i na postolje kao slobodnostojeći i uz svaki se isporučuje potreban pribor za montažu.
Metalni ormani se izrađuju od hladnovaljanog čeličnog lima debljine prema dimenziji ormana, zaštićeni tehnologijom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog strukturnog praha koji daje visoku otpornost na uticaje spoljne sredine kao i odličan vizuelni izgled.
Vršimo izradu ormana za objekte svih namena: stambene objekte svih veličina, ormane mernih grupa za industrijske i komercijalne objekte. Mogu biti izrađeni za montažu na zid i u zid, prazni ili na zahtev kupca se mogu ponuditi i potpuno opremljeni.

Ormani za ski opremu

Garderobni orman za skijašku opremu izveden kao zavarena konstrukcija od hladnovaljanog dekapiranog čeličnog lima debljine 1,2mm.
Na krovnom delu i na dnu ormana izrađeni otvori za ventilaciju i odvod vode.
Niz vertikalu zadnje stranice postavljena konzolna rešetka za odlaganje čizama i druge opreme. Sve vertikalne stranice imaju otvore za međusobno povezivanje više ormana u nizu. Prostor za odlaganje skija obložen zaštitnom folijom i gumiranom podlogom. Nivelacija ormana preko četiri nogara sa gumenim stopicama podesivim po visini.
Vrata sa otvorima za ventilaciju, ugrađenim skrivenim šarkama, metalnom bravicom i ključem, ojačana šinama i opremljena kukicama za odlaganje skijaških štapova, rukavica i sl. Maksimalni ugao otvaranja 120º. Opciono, ugradnja vrata sa otvaranjem na levu stranu.
Primenjena antikorozivna zaštita je izvedena metodom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog praha i pečenjem u peći, kojom se obezbeđuje visoka postojanost i otpornost kao i odličan vizuelni izgled. Kućište ormana u nijansi prema DIN RAL 9003 sa sjajem (Signalno bela), vrata ormana u nijansi prema
DIN RAL 7026 mat (Granitno siva) ili prema zahtevu kupca

Metalni ormani tip Basic, Standard i Modul

Izrađuju se u verzijama BASIC, STANDARD i MODUL, od hladnovaljanog dekapiranog čeličnog lima debljine 1,2-1,5-2.0mm zavisno od dimenzije ormana.

Primenjena antikorozivna zaštita je izvedena metodom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog praha u nijansi prema DIN RAL 7035EP, koja daje visoku postojanost i otpornost kao i odličan vizuelni izgled.

Izrađuju se u stepenu zaštite IP65 u širokom opsegu dimenzija, od 250x250mm do 1200x1200mm (ŠxV), dubine 200, 250 i 300mm u zavisnosti od veličine ormana.
Isporučuju se sa ugrađenom ojačanom montažnom pločom od pocinkovanog čeličnog lima debljine 2,0mm.

Na vratima su postavljena dva čelična „U“ profila za montažu opreme i ojačanje vrata. Ugrađena tipska bravica ili po zahtevu naručioca. Obezbeđena opciona ugradnja vrata za levu ili desnu stranu otvaranja.

Merno razvodni ormani - MOMM

Tipski ugradni ormani iz serije MOMM ugrađuju se u zid pojedinačno ili linijski u kombinaciji sa ostalim ormanima iz iste serije, sa zatvaranjem bočnih stranica demontažnim čeličnim panelima. Sastoje se od kućišta, vrata i bočnih pokrivnih panela.

Kućište
Kućište je izrađeno od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 2.0mm.
Rešetkasta konstrukcija rama kućišta ukurućena distantnim profilima spojenim zavarivanjem MAG postupkom. Zadnja stranica potpuno zatvorena sa povijenim krajevima. Otvor za vrata kućišta formiran sa okapnicom visine min 12mm. Na dnu izveden profilisan nosač pleksiglas ploče sa centralnim vijkom M6x25 za montažu.

Unutrašnjost opremljena vijcima M6x25, pobakarisanim, zavarenim elektro-otpornim kontaktnim zavarivanjem koji nose provodnik uzemljenja sa navrtkama i zupčastim podloškama.
Šarniri od renomiranog proizvođača, pocinkovani, skriveno postavljeni vijčanom vezom, demontažni, bez potrebe za naknadnim održavanjem.

Vrata
Vrata su izrađena od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 2.0mm.
Izvedba sa desnim otvaranjem, maksimalnim uglom otvaranja do 120º i sa otvorima za nadledanje ugrađene elektro opreme.
Zabravljivanje sa dve brave i ključem, opciono drugačije zabravljivanje na zahtev naručioca.

Bočne stranice
Bočne stranice izrađene od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 1.0mm, sa 4 vijka M6x16 pobakarisanim, zavarenim elektro-otpornim kontaktnim zavarivanjem, opremljene pocinkovanim navrtkama M6. Naručuvanje odvojeno od ormana, opciono.

Antikorozivna zaštita
Antikorozivna zaštita kućišta i vrata obavljena postupkom pasivnog fosfatiziranja i elektro-statičke plastifikacije strukturnim poliester prahom, UV stabilnim na spoljašnje uslove, pečenjem u peći na temperaturi od 180ºC u standardnoj nijansi boje prema RAL 7035 (svetlo siva).

Merno razvodni ormani - MRO

Tipski ugradni ormani iz serije MRO ugrađuju se u zid ili fiksirani za zid, pojedinačno ili linijski, u kombinaciji sa ostalim ormanima iz iste serije, spajanjem bočnih stranica skrivenom vijčanom vezom. Sastoje se od kućišta, vrata i (opciono) postolja. Kućište Kućište je izrađeno od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 1.2mm. Rešetkasta konstrukcija rama kućišta ukurućena distantnim profilima spojenim zavarivanjem MAG postupkom. Zadnja stranica potpuno zatvorena. Bočne stranice sa otvorima za prolaz kablova i otvorima za fiksiranje sa narednim ormanom. Plafon sa otvorima za prolaz kablova iz razvodnog prostora. Otvor za vrata kućišta formiran sa okapnicom visine min 20mm. Unutrašnjost formirana sa pomoćnom rešetkastom podkonstrukcijom, namenjenoj ugradnji elektro-opreme i razvodu kablova. Šarniri izrađeni od ZAMAK-5 legure, skriveno postavljeni vijčanom vezom, demontažni, bez potrebe za naknadnim održavanjem, od renomiranog proizvođača. Vrata Vrata su izrađena od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 1.2mm. Izvedba sa desnim otvaranjem, maksimalnim uglom otvaranja do 120º i sa ugrađenim plastičnim prozorima za nadgledanje displeja ugrađene elektro opreme. Zabravljivanje sa dve brave i ključem, opciono drugačije zabravljivanje na zahtev naručioca. Bočne stranice Bočne stranice izrađene od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 1.2mm. Otvori za fiksiranje sa susednim ormanom postavljeni celom visinom ormana. U donjoj zoni pripremljeni otvori Ø70 i Ø28 za prolaz kablova, na obe stranice. Postolje (opciono) Postolje izrađeno od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01) debljine 2.0mm. Zavarena jednodelna konstrukcija visine 100mm sa četiri otvora Ø9 za ankerisanje na podlogu. Antikorozivna zaštita Antikorozivna zaštita kućišta i vrata obavljena postupkom pasivnog fosfatiziranja i elektro-statičke plastifikacije strukturnim poliester prahom minimalne debljine 80-100µm, UV stabilnim na spoljašnje uslove, pečenjem u peći na temperaturi od 180ºC u standardnoj nijansi boje prema RAL 7035 (svetlo siva). Postolje ofarbano u standardnoj nijansi boje prema RAL 7035 (svetlo siva).
Tabela dimenzija Merno razvodni ormani MRO

Slobodnostojeći ormani

Metalni ormani po porudžbini